Vodní elektrárna

      

Vodní elektrárna Litovel

 
  
  V roce 2009 byly realizovány úpravy na malé vodní elektrárně v Litovli. Byl kompletně předělán řídící systém celé elektrárny, která do té doby byla provozována s regulační automatikou pocházející ze 60 a 70. let. 
V rámci přechodu na nový systém, realizovala firma Mercon Přerov dodávku a montáž řídícího systému Amit, včetně osazení nových čidel hladin, tlaků apod. Současně byl vypracován nový software pro ovládání elektrárny s dálkovým přenosem důležitých informací obsluze. Provoz elektrárny je zcela automatický, pouze s pochůzkovou službou.


 
     
   Schéma ovládání turbíny MVE  
     
     
  Obrazovka nastavení dálkového přenosu informací   
     
     
  Vodní elektrárna - Morava