Teplo Přerov

      

TEPLO Přerov a.s.

 
  
  V letech 2005 – 2007 proběhla ve městě Přerově rekonstrukce cca 150-ti tepelných výměníkových a předávacích stanic v hodnotě cca 120 mil. Kč. Firma Mercon Přerov s.r.o., provedla na všech výměníkových a předávacích stanicích kompletní výměnu řídících a regulačních systémů včetně nových kabelových rozvodů. Rozsah jednotlivých systémů byl určen rozsahem technologické dodávky příslušné stanice. Osazení všech stanic bylo realizováno v řídícím systému Johnson Controls. Údaje z veškerých výměníkových a předávacích stanic tepla jsou přenášeny na centrální dispečink umístění v sídle společnosti Teplo Přerov.


 
     
   Technologické zařízení výměníkové stanice