Plakor Czech

      

PLAKOR CZECH s.r.o , Mošnov

 
  
  V roce 2013/2014 byla postavena nová výrobní hala pro firmu Plakor Czech s.r.o. Firma Mercon Přerov s.r.o. byla dodavatelem kompletního řídícího systému zajišťujícího vytápění, chlazení a větrání celé výrobní haly. Řízení a management haly je založen na systému ŘS firmy Amit. Systém zajišťuje řízení vzduchotechnických ventilátorů, nástropních plynových vytápěcích jednotek a vzduchotechnických zařízení pro jednotlivé sekce výrobní haly. Celé řízení a dohled je prováděn z centrálního počítače, kde má obsluha k dispozici možnost kontroly a nastavení požadovaných parametrů - např. teplot v jednotlivých sekcích haly.


 
     
   Obrazovka ovládání vzduchotechnického zařízení  
     
     
   Montážní hala Plakor Czech
 
     
     
  Topná plynová jednotka na stropě haly