Kogenerační jednotka

      

Kogenerační jednotky - Rynholec

 
  
  V roce 2009 byly ve firmě Ekologie s.r.o. instalovány dvě nové plynové kogenerační jednotky Jenbacher JS 312 s vývody elektrické energie částečně pro vlastní spotřebu a částečně s vyvedením výkonu do sítě ČEZ. Tepelný výkon kogeneračních jednotek je využíván výhradně pro vlastní spotřebu. Firma Mercon Přerov s.r.o. provedla kompletní dodávku a montáž elektrických rozvodů pro uvedené jednotky a současně také dodávku, montáž a uvedení do provozu nového řídícího systému Siemens S7. Systém řídí spolupráci vzduchotechnických zařízení, kogeneračních jednotek a topného systému budovy.


 
     
   Příklad regulační křivky FM  
     
     
   Silové připojení kogeneračních jednotek