Frekvenční měniče Danfoss a Vacon

Společnost Mercon spolupracuje s firmou Danfoss od r. 1994. Za tutodobu jsme získali dlouholeté zkušenosti v oblasti automatizace a nasazování frekvenčních měničů. Podařilo se nám sestavit tým speciálně vyškolených prodejců a servisních techniků.

Zákazníkům nabízíme následující služby:

  • konzultace a projektová příprava
  • kalkulace úspor a ekonomické návratnosti
  • zpracování projektu
  • dodávka zařízení, montáž a uvedení do provozu
  • Pohotovost servisních terchniků
  • zapůjčení frekvenčních měničů
  • dílenský servis i servis v místě instalace
  • preventivní údržba
  • analýza sítě a měření harmonických

Proč frekvenční měnič?

VLT pohony nahrazují pohony bez regulace připojované přímo na síť se souvisejícím opotřebením a vysokou spotřebou energie. Hladší a přesnější elektronická regulace otáček umožňuje optimalizaci zařízení a spotřebu energie v rámci různých technologických procesů, (např. technologie budov, vodárenství, výrobní procesy v řadě průmyslových odvětví).
Cílem nasazení regulovaných pohonů musí být výrazné snížení spotřeby elektrické energienejen u nových strojů a zařízení, ale i u stávajících.

Kontakt

Pro více informací kontaktujte pracovníky:

Ing. Stanislav Janováč
606 735 305
janovac@mercon.cz 

Ing. Michal Pokorný
602 739 636
pokorny@mercon.cz


Certifikát - Danfoss partner

Certifikát - Danfoss servis