Frekvenční měniče Danfoss a Vacon

Společnost Mercon spolupracuje s firmou Danfoss od r. 1994. Za tutodobu jsme získali dlouholeté zkušenosti v oblasti automatizace a nasazování frekvenčních měničů. Podařilo se nám sestavit tým speciálně vyškolených prodejců a servisních techniků.

Zákazníkům nabízíme následující služby:

  • konzultace a projektová příprava
  • kalkulace úspor a ekonomické návratnosti
  • zpracování projektu
  • dodávka zařízení, montáž a uvedení do provozu
  • Pohotovost servisních terchniků
  • zapůjčení frekvenčních měničů
  • dílenský servis i servis v místě instalace
  • preventivní údržba
  • analýza sítě a měření harmonických

Proč frekvenční měnič?

VLT pohony nahrazují pohony bez regulace připojované přímo na síť se souvisejícím opotřebením a vysokou spotřebou energie. Hladší a přesnější elektronická regulace otáček umožňuje optimalizaci zařízení a spotřebu energie v rámci různých technologických procesů, (např. technologie budov, vodárenství, výrobní procesy v řadě průmyslových odvětví).
Cílem nasazení regulovaných pohonů musí být výrazné snížení spotřeby elektrické energienejen u nových strojů a zařízení, ale i u stávajících.

Měniče Danfoss

         
 Micro FC 051    Midi FC 280   FC 100 
 Micro Drive   Midi Drive    HVAC Drive 
         
 FC 200    FC 300    Decentral VLT
 Aqua Drive   Automation Drive    Decentral FCD  
         
 SoftStartér    Hight power VLT    Příslušenství
Softstartéry řady VLT     Danfoss VLT High Power Drive   Filtr harmonických AHF 005 a 010 

Měniče Vacon


         
NXP    NXC   Vacon 20
         
 Vacon 100        

Kontakt

Pro více informací kontaktujte pracovníky:

Ing. Stanislav Janováč
606 725 305
janovac@mercon.cz 

Ing. Michal Pokorný
602 739 636
pokorny@mercon.cz


Certifikát - Danfoss partner

Certifikát - Danfoss servis