Řízení technologických celků

Firma MERCON instaluje své monitorovací a řídicí systémy zejména v průmyslových oblastech: v chemickém průmyslu (výroba anorganických pigmentů), v oblasti průmyslové keramiky, v energetice (kotelny, výměníkové stanice), čističky odpadních vod, neutralizační stanice, ale i v neprůmyslových odvětvích, jako jsou zařízení občanské vybavenosti, ve zdravotnictví a školství.

Pokud jde o software pro řízení, dodává MERCON pro své řídicí systémy vybrané programové produkty, které mají své technické a vývojové zázemí a zabezpečen další rozvoj, což zaručuje zákazníkovi, že jeho technické prostředky budou stále na výši se zárukou návaznosti na poslední technické trendy.

Pro větší průmyslové aplikace nabízí MERCON aplikace v programových a hardwarových produktech Allen Bradley amerického koncernu Rockwell, ale i dalších firem jako jsou Danfoss, Siemens a jiné.


ŘÍZENÉ TECHNOLOGIE