Vstupní video systémy Legrand a Bticino

jsou nejvhodnějším řešením pro rozsáhlé instalace pro 1 až 3900 účastníků a 16 (resp. 94) vchodů. Systém používá 2vodičovou nepolarizovanou sběrnici a číslované konfigurátory pro přiřazení adresy přístrojům. Sběrnici lze zapojovat kaskádně nebo do hvězdy pomocí video distributorů. Tyto vlastnosti zjednodušují instalaci a minimalizují možnost chybného zapojení kabelu nebo přiřazení nesprávné adresy přístroji. Při zapojení většího počtu video vstupních panelů nebo externích kamer lze mezi nimi přepínat pomocí přehledového tlačítka, případně zaznamenávat jejich obraz jako v klasickém CCTV.

Vstupní panely Legrand a Bticino obsahují široký výběr kódových zámku nebo grafických displejů a krytů v různých barevných provedeních. Digitální systém může být využit pro rozšíření digitálních vstupních sad. Video přístroje se snadno integrují do stejného designu jako zásuvky nebo vypínače (Axolute, Light Tech).

Individuální řešení 

 
 

Pro zpracování konkrétního návrhu 

kontaktujte pracovníky Mercon


Nová Karolina Ostrava 

Rychlý kontakt

Pro více informací kontaktujte pracovníky MERCON