Projekce elektro, MaR

Firma MERCON poskytuje projektovou a inženýrskou činnost v oborech měření a regulace  (MaR), silnoproudá elektrotechnika (pro napětí nn a vn) a slaboproudá elektrotechnika (strukturovaná kabeláž, EZS, EPS, CCTV).

Projektová činnost

je zajišťována projekčním oddělením, které je tvořené týmem zkušených projektantů s mnohaletými zkušenostmi, jak při tvorbě projektové dokumentace tak i při zajišťování a přípravě realizací. Projekční oddělení je součástí firmy MERCON od začátku její existence v roce 1992. 

Projektová činnost ve výstavbě

Projekční činnost je zaměřena na projektovou činnost ve výstavbě podle zákona 183/2006 Sb., kterou se rozumí zpracování územně plánovací dokumentace, územní studie, dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, pro ohlašované stavby podle §104 odst. 2 písm. a až d zákona 183/2006 Sb., pro provádění stavby a pro nezbytné úpravy a odborné vedení provádění stavby nebo její změny.

Tendrová dokumentace pro výběr dodavatele

Dále zajišťujeme projektovou dokumentaci pro výběr dodavatele (tendrová dokumentace) a dokumentaci skutečného provedení. Pro oddělení montáží MaR a elektro a výroby rozvaděčů NN zajišťujeme zhotovování výrobní dokumentace. Veškeré tyto činnosti zajišťujeme ve výše uvedených oborech.

Návrhy osvětlení
V rámci projekční činnosti provádíme také návrh umělého osvětlení, který slouží jako podklad pro vydání stavebního povolení. Jedná se o výpočty intenzity osvětlení kancelářských prostor, výrobních hal, školních učeben, kuchyní, zdravotních zařízení, apod. Po stanovení charakteristik svítidel a světelných zdrojů Vám předložíme návrh, který bude v souladu se všemi normativními, estetickými a ekonomickými požadavky. 
  Návrhy ochrany před bleskem
V rámci návrhu ochrany před bleskem provádíme dle ČSN EN 62305-3 výpočet a stanovení rizik, sloužící jako podklad pro návrh hromosvodu.