Výroba rozvaděčů nízkého napětí

Naše společnost se zabývá výrobou elektrických rozvaděčů nízkého napětí, tedy do 1000 V a v rozsahu do 3000 A, dále rozvaděčů MaR (typové řady STxx a ASxx) a rozvaděčů elektro - silnoproud (typová řada RMxx).
Rozvaděče jsou vyzbrojovány vysoce kvalitními a spolehlivými přístroji tuzemských, ale především zahraničních výrobců, zejména pak výrobky LEGRAND.

Rozvaděče jsou dodávány podle požadavků zákazníka v různých typech, závislých zejména na stupni krytí, napěťové soustavě, použití atd.

Přehled vyráběných typů rozvaděčů:

 • elektroměrové rozvaděče vlastní výroby
 • staveništní rozvaděče vlastní výroby
 • podružné oceloplechové nástěnné rozvaděče vlastní výroby
 • skříňové rozvaděče /silové - MaR - datové/
 • tento typ rozvaděče kompletujeme, tzn že vlastní skříň a její základní konstrukční komponenty nakupujeme od sériových výrobců (El. servis Spálovský, Kromexin, Schrack...)
 • zásuvkové skříně
 • podružné plastové rozvaděče
 • instalace rozvaděčů
 • rozvodny nn / bytová výstavba / technologické procesy

 

Konstrukce a přístrojové vybavení rozvaděčů

Pro naše zákazníky zhotovíme rozváděče dle předem dodané technické a výkresové dokumentace. Nabízíme také možnost zadat vypracování kompletní projektové dokumentace našemu projekčnímu oddělení. 

Výroba a kompletace rozváděčů NN a rozvaděčů pro řízení technologických procesů, včetně skladových prostor se nacházejí přímo v areálu firmy Mercon Přerov s.r.o. v Přerově

Konstrukce a přístrojové vybavení rozváděčů :

 • Využíváme pouze skříní od předních výrobců (oceloplechové, nerezové nebo plastové), vždy dle provozních podmínek, případně na základě přání zákazníka. 
 • Do rozvaděčů a rozvodnic jsou osazovány přístroje dle projektové dokumentace a na základě přání zákazníka od tuzemských i zahraničních výrobců. 
 • Kabeláž a propojení přístrojů je vedena v kabelových žlabech fy. Legrand, případně ABB a jiných.
 • Při montáži a kompletaci skříní je postupováno dle platných norem ČSN
 • ro přehlednost a následnou diagnostiku jsou veškeré vodiče ve svorkovnicích a svorkách přístrojů označovány  normovaným značením
 • Ke každému rozváděči zákazník obdrží protokol o kusové zkoušce včetně ES-prohlášení o shodě, případně prohlášení o shodě s EMC. 

Rychlý kontakt

Pro více informací kontaktujte pracovníky MERCON